MFP Dosky

 

 2018 MFP katalog ROSNIČKA MFP tabuľka vlatností

 Ďalšie informácie a podrobnosti nájdete na www.mfpdosky.sk      

                                             

MFP panely:využitie MFP
Multifunkčná doska (MFP – Multifunkčný panel) je vyrobená na báze dreva, dlhých triesok, ktoré sú kompaktne zlisované pri veľkom tlaku do tvaru dosky – panelu. Táto doska je vrcholom inovácie na báze dreva v širokej oblasti stavebníctva a oblastiach s ním spätých. MFP dosky majú charakter rastlého dreva.
MFP dosky spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky týkajúce sa obsahu formaldehydu E-1. Neuvoľňujú prakticky žiadne škodlivé látky do ovzdušia a prostredia.
 
Pozrite viac: Technická špecifikácia
  
Výhoda MFP dosky oproti OSB -3 (najpoužívanejšia) doske v stavebníctve spočíva v:
–      Jej vyššej odolnosti voči vlhkosti oproti OSB-3 doske
–      Jej vyššia odolnosť v tlaku v Mpa oproti OSB-3 doske
–      Jej vyššia odolnosť v ťahu v Mpa oproti OSB-3 doske
  
Najčastejšie použitie MFP dosky – panelov je ako:
–      Nosná doska pre podlahy
–      Obklad stien – sendvič pre izolácie
–      Záklopy stropov – podbitie striech
–      Konštrukcia skeletov – stien
–      Prepravné obaly
–      Šalovacie dielce
–      Obklady stien
–      a mnohé iné použitie
 
MFP doska má platný atest pre:
–      „CE“ certifikát pre stavebníctvo
–      Hygienický atest
–      EN 335-3 výrobok pre stavebníctvo konštrukčné elementy
 
Vlastnosti a výhody MFP dosky:
–      Je zdravotne nezávadná a môže sa používať aj ako prepravný obal na potraviny
–      Možnosť vŕtania, frézovania a pílenia na presné miery
–      Možnosť ďalšej úpravy natieraním, napúšťaním, lepením a podobne
–      Možnosť zatľkania klincov a ich pevné zapustenie a odolnosť
–      Dosky sú rezistentné voči akémukoľvek „púšťaniu“ farby
–      Možnosť ďalšieho opracovania brúsením na požadovaný tvar
–      Možnosť olepovania dekoračnými materiálmi (tapety, lazúry)
–      Iné praktické opracovanie podľa želania…
 
Pozrite viac: Produkty skladom: 
 MFP_hrúbky
Prevedenie:
Formát: 
Hrúbky:
rovná hrana
2.500 x 1.250 mm
12, 15, 18, 22, 25 mm
 
mfp_pero-drážka
Prevedenie:
Formát:
Hrúbky:
pero-drážka
2.485 x 605 mm
15, 18, 22, 25 mm
 
 
Fotogaléria: