Výstavy

Naša spoločnosť sa zúčastňuje výstav, kde pravidelne oboznamuje profesionálov aj širokú verejnosť z našimi produktami a zároveň aj predstavuje novinky, ktoré dováža na Slovenský trh. Na týchto výstavách sa pravidelne zúčastňujú majitelia fabrík, alebo zástupcovia výrobcov, ktorých naša spoločnosť zastupuje na Slovensku.
Každý rok sa usilujeme doviezť na náš trh 2-3 novinky, ktoré potom úspešne ponúkame v rámci obchodných vzťahov. Tento rok sa jedná o sklenené dizajnové maľované umývadlá spolu s kúpeľňovým nábytkom a MFP dosky, ktoré majú u našich odberateľov veľký úspech.